Fagkritisk dag: Antropologi i krise? (event in Norwegian)

«Den 11. mars i år arrangerer vi i Fagutvalg for sosialantropologi ved Universitetet i Bergen Fagkritisk dag. Dette er et årlig arrangement der vi retter et kritisk blikk mot utvalgte deler av vår disiplin for refleksjon og diskusjon.

Tematikken for årets Fagkritiske dag er “Antropologi i krise? Antropologisk metode før, under og etter pandemien” der vi ønsker en diskusjon som omhandler hvordan pandemien utfordrer og setter grenser, men også etablerer nye muligheter for det antropologiske feltarbeidet. I den forbindelse ønsker vi du vil følge det vi håper vil bli en spennende diskusjon!

Årets paneldeltakere er ingen mindre enn professor Tone Bringa, professor Runar Døving, professor Bjørn Enge Bertelsen og stipendiat Oda Eiken Maraire! Vi vil komme innom hvordan pandemien åpner for alternative former for metode, etiske dilemmaer og hvordan potensielt vi vil kunne se endringer i den antropologiske disiplinen som resultat. Det vil også bli mulig for publikum til å stille spørsmål til paneldeltakerne i andre halvdel av diskusjonen.

Grunnet uforutsigbarheten rundt status på kommende smitteverntiltak i Bergen har vi besluttet at årets Fagkritiske dag vil bli heldigitalt. Til tross for at det hadde vært veldig hyggelig med fysisk oppmøte, så åpner et heldigitalt arrangement opp for at alle som ønsker kan følge med, uavhengig om du er i Bergen eller ikke.

Lenke til Webinaret vil bli lagt ut i god tid før arrangementet starter!« (På FB)

SAPU deler dette eventet som en del av Antropologisk Studentsamarbeid. Atropologisk studentsamarbeid er en gruppe som jobber mot å øke kommunikasjon og samarbeid mellom studentene på tvers universitetene i Norge.