Velkommen til foredrag om antropologi i arbeidslivet med Samfunnsviternes fylkeslag i Oslo!(event in Norwegian)

Samfunnsviternes fylkeslag vil besvare spørsmålet om hvordan antropologer kan bidra til verdiskapning i næringslivet. Ulike erfaringer og perspektiver belyses fra våre bidragsytere. Vi retter fokus mot metoder og innfallsvinkler sosialantropologer innehar og hvordan de kan anvendes i ulike roller i arbeidslivet.

I første omgang har Samfunnsviternes fulkeslag valgt fagområdet sosialantropologi. Det er ønskelig å sette søkelys på andre fagområder som er representert innad i Samfunnsviterne etter hvert. Tverrfaglighet er viktig, så arrangementet passer også for dem som er nysgjerrige på kvalitativ metode og er åpent for alle. Vel møtt! 

Det vil ikke være mulig å se opptak av arrangementet i etterkant.
Meld deg på og se webinaret direkte! 
Arrangementet er gratis!

Husk! påmeldingsfrist er 15. mars og selve evented finner sted den 17. mars


Ekstra Info

Dette er et arrangement i regi av Samfunnsviternes fylkeslag i Oslo og ikke Sapu. Sapu har uansett valgt å dele arrangementet på vår nettside siden vi ser faglig relevans for våre studenter ved Sosialantropologisk Institutt.

Teksten og informasjonen i innlegget er hentet fra Samfunnsviternes egen nettside.