Antropologisk Studentsamarbeid har etablert en gruppe på Facebook!! :O

Sosialantropologi Norge er en gruppe for alle som interesserer seg i faget etablert i regi av Antropologisk Studentsamarbeid. Her kan du stille spørsmål, diskutere og lære om sosialantropologi. Det oppfordres til å dele tips, events og jobbmuligheter.

Vi håper dere vil være med på å skape en platform og et nettverk som sprer seg på tvers av instituttene i Norge! Vi mener det er viktig for antropologistudenter å bygge et nettverk, som ikke kun går innenfor eget universitet, før de avslutter graden ved sitt institutt.


SAPU deler dette eventet som en del av Antropologisk Studentsamarbeid. Atropologisk studentsamarbeid er en gruppe som er etablert på tvers av Universitetene i Norge som underviser i Sosialantropologi av studentenes tillitsvalgte. De jobber mot å øke kommunikasjon og samarbeid mellom studenter på tvers universitetene i Norge.