Referat SAPU møte 26.05.21

Dette er referat fra SAPU sitt siste møte for Vår semesteret 2021. Nytt møte vil være Allmøte i Høst semesteret 2021. Innkalling til dette møtet vil komme rundt semesterstart. Vi takker for dette semesteret og gleder oss til neste semester med SAPU!


This is the Minutes of meeting from the last SAPU meeting in the Spring semester 2021. Next meeting will be the general meeting in the Fall semester 2021. Notice of the general meeting will come sometime in the beginning of the semester. We want to say thank you for this semester and we are looking forward to the next semester with SAPU!