SAPU Allmøte/General meeting

Velkommen til SAPU sitt allmøte 30.august kl16.30!! Her finner du innkallingen med sakslisten til møtet. Håper å se deg der! 🙂 Alle antropologi studenter er velkomne, både bachelor og master.

Ikke nøl med å ta kontakt skulle det være noen spørsmål angående allmøtet eller generelt SAPU.


Welcome to SAPU’s general meeting 30th of august at 16.30 pm!! Here you have the notice of meeting together with the agenda. Hope to see you there! 🙂 All anthropology students are welcome, both bachelor and masters.

Don’t hesitate to reach out if you have any questions about the general meeting or generally about SAPU.