Antropologer i arbeid

SAPU har planer om å arrangere seminarer med gjesteforelesere fra arbeidslivet som har en utdanning i sosialantropologi. I tillegg til å gi en forelesning skal vi i SAPU kort intervjue de ulike foreleserne om deres arbeid. Disse intervjuene vil bli lagt ut her.

Du kan også gå inn på UiO sine nettsider og lese deres intervjuer her.

<Denne siden er under utvikling>