The Science Studies Colloquium Series: Creating the ‘Black American Junkie’:…(Zoom-seminar)(19/05/21 14:15 – 15:30)

Creating the ‘Black American Junkie’: Race, Space, and Epidemiological Thinking in Illicit Drug Use Research, 1950-1980 Dr. Samuel Kelton Roberts, Jr., is visiting the Science Studies Colloquium Series. Roberts is Director of Columbia University’s Institute for Research in African American Studies (IRAAS), Associate Professor of History and Associate Professor of Sociomedical Sciences. He writes, teaches, and lectures widelyFortsett å lese «The Science Studies Colloquium Series: Creating the ‘Black American Junkie’:…(Zoom-seminar)(19/05/21 14:15 – 15:30)»

Velkommen til foredrag om antropologi i arbeidslivet med Samfunnsviternes fylkeslag i Oslo!(event in Norwegian)

Samfunnsviternes fylkeslag vil besvare spørsmålet om hvordan antropologer kan bidra til verdiskapning i næringslivet. Ulike erfaringer og perspektiver belyses fra våre bidragsytere. Vi retter fokus mot metoder og innfallsvinkler sosialantropologer innehar og hvordan de kan anvendes i ulike roller i arbeidslivet. I første omgang har Samfunnsviternes fulkeslag valgt fagområdet sosialantropologi. Det er ønskelig å sette søkelysFortsett å lese «Velkommen til foredrag om antropologi i arbeidslivet med Samfunnsviternes fylkeslag i Oslo!(event in Norwegian)»