Stipend- og jobbmuligheter

Her legges det ut stipend som kan søkes på og evt. jobbmuligheter på Universitetet i Oslo (UiO). Vi vil påpeke at vi kun legger ut det vi får sendt til oss, eller som vi selv oppdager. Vi påstår ikke å ha en full oversikt over mulige stipend eller jobbmuligheter ved UiO. Hvor hyppig og hvor mange tilbud som blir lagt ut kan variere, men må ikke sees som en sann representasjon av de faktiske tilbudene som kan finnes ved UiO.

Relevante linker til UiO sine nettsider med informasjon:

Uthevede Stipend- og jobbmuligheter:

Stipend:


N/A (se linkene over)


Jobbmuligheter: