Studentdemokratiet

For å vise studenparlamentets logo
Studentparlamentets logo
Studentutvalget ved det samfunnsvitenskapelige fakultets logo
Sosialantropologisk Programutvalgets logo

Studentdemokratiets struktur

Studentparlamentet (SP) Studenter har medbestemmelsesrett i alle studentsaker ved Universitetet i Oslo. Studentparlamentet er det øverste tillitsvalgte organet for studenter ved UiO, I tillegg finnes egne utvalg for studenttillitsvalgte på fakultetene og på hvert institutt på hele universitetet.

Studentutvalg Det finnes studentutvalg på alle de ulike fakultetene. Disse velges normalt på allmøte en gang i semesteret. Studentutvalgene har representanter i fakultetets styrer og utvalg, og representerer studentene i studentsaker. Mer om studentutvalgene.

Program- og fagutvalg På hvert studieprogram er det et program- eller fagutvalg som representerer studentene i instituttstyrer og/eller programråd. De tillitsvalgte arbeider med å bedre studiet, det lokale læringsmiljøet og organisering av fagsosiale arrangementer. De møter også i møter med administrasjonen og de ansatte på instituttet eller programmet.

Denne teksten er hentet fra studentparlamentets egne hjemmenettsider. Om du ønsker mer informasjon om studentdemokratiet, eller kanskje du ønsker å ta del? Klikk her!